Nowości z listopada 2019 r.

Pisarstwo naukowe studentów / Krystyna Duraj-Nowakowa. Kraków : WydawnictwoNaukowe Akademii Ignatianum, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Publikacje naukowe
Podstawy prawa i administracji / Wojciech Góralczyk jr. Wydanie 2, stan prawny na 1 lipca 2019 r. Warszawa : Wolters Kluwer, 2019.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło przedmiotowe Administracja publiczna
Logistyczna obsługa klienta : metody ilościowe / Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.

Pozycji o podobnej tematyce szukaj: Hasło Logistyka gospodarcza