Zasady korzystania

Regulamin udostępnień Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu

I. Postanowienia wstępne

§ 1

1. Regulamin udostępnień Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, zwanej dalej „Regulaminem” określa sposób i warunki korzystania ze zbiorów stanowiących własność Biblioteki i ze zbiorów uzyskanych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

§ 2

1. Zbiory Biblioteki udostępniane są:

  • w Wydziale Udostępniania Zbiorów,
  • w Wydziale Zbiorów Specjalnych.

§ 3

1. W czasie planowanych reinstalacji systemu bibliotecznego Prolib katalog Integro i system Prolib są nieczynne. Biblioteka nie zapisuje Czytelników i nie wypożycza zbiorów.

2. O terminie reinstalacji Czytelnicy są informowani komunikatem na stronie internetowej Biblioteki.

§ 4

1. Celem przeprowadzenia kontroli zbiorów Dyrektor Biblioteki ma prawo wstrzymać wydanie materiałów względnie zamknąć poszczególne wydziały na pewien okres.

II. Ochrona Danych Osobowych

§ 5

1. Dane osobowe pozyskane od czytelników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie Zarządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/UE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych pozyskanych czytelników jest Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, 26-600 Radom ul. Kościuszki 5A, tel. 48/345-95-50.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych z, którym można się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną lub przez Bibliotekę.

4. Czytelnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Biblioteki.

III. Wydział Udostępniania Zbiorów. Wypożyczalnia

§ 6

1. Z księgozbioru Wypożyczalni mogą korzystać osoby zameldowane na stałe na terenie województwa mazowieckiego lub uczący się w uczelniach tego województwa: 1. nauczyciele,

  • pracownicy nauki,
  • studenci,
  • uczniowie klas ósmych szkół podstawowych,
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych,
  • pozostałe osoby dorosłe.
Skip to content