IBUK Libra

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu w konsorcjum z pozostałymi bibliotekami pedagogicznymi województwa mazowieckiego wykupiła dostęp do 1500 dokumentów w formie elektronicznej na platformie IBUK Libra.

Dostęp do platformy jest bezpłatny po otrzymaniu kodu PIN w jednej z agend naszej Biblioteki.

Skip to content