Polityka oświatowa

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Rolą bibliotek pedagogicznych w świetle zmienionych przepisów prawa oświatowego jest między innymi wspomaganie placówek oświatowych w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Zadanie to realizowane jest przez dostarczanie literatury oraz gotowych materiałów edukacyjnych.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu przygotowała pakiety edukacyjne pomocne przy realizacji w Waszych placówkach aktualnych kierunków polityki oświatowej państwa. Prezentowane w pakietach materiały obejmują wykaz zgromadzonych w naszej bibliotece wydawnictw zwartych, artykułów z czasopism i filmów edukacyjnych. Pakiety dopełniają wyselekcjonowane materiały z edukacyjnych zasobów sieci Internet.

 1. Pakiet edukacyjny: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
 2. Pakiet edukacyjny: Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Pakiet edukacyjny: Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach.
 4. Pakiet edukacyjny: Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Pakiet edukacyjny: Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów.