Spotkanie sieci współpracy

27 października w naszej bibliotece odbyło się spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia dla bibliotekarzy szkolnych. Poruszano zagadnienia dotyczące opracowania lektur szkolnych oraz bieżące problemy dotyczące działalności bibliotek szkolnych. Ustalono tematykę i harmonogram spotkań na rok szkolny 2023/2024